ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  • Управление на проекта;
  • Информация, публичност и популяризиране;
  • Разработване на „Трансгранична стратегия, свързана с повишаване на степента на интеграция на пазара на труда сред по-възрастното население”;
  • Разработване на програма за професионално обучение за 5 професии (служител по сигурността; детегледачка; администратор в къща за гости; хлебар и сладкар; водопроводчик);
  • Разработване на програма за опресняване на чужди езици и основен курс по компютърна грамотност;
  • Развитие на местни центровете за обучение с цел формиране на целевата група по проекта;
  • Подобряване на някои споразумения за сътрудничество между партньорите по проекта и Регионалните агенции по заетостта на работната сила;
  • Организиране на две трудови борси в Констанца и в Балчик за работодателите, за завършилите курсовете АКТИВНИ възрастни, публичните институции и населението като цяло.