ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

РЕЗУЛТАТИ

 • 200 завършили курс за професионална квалификация (40 служители по сигурността; 40 детегледачки; 40 администратори в къщи за гости; 40 пекари / сладкари; 40 водопроводчици)
 • 200 завършили курс по компютърна грамотност – ниво за начинаещи
 • 200 завършили курс по чужд език – ниво за начинаещи,
 • 7 модула за професионално развитие,
 • „Трансгранична стратегия за повишаване на степента на заетост на възрастното население“,
 • 1 уеб страница и 1 онлайн платформа,
 • Промоционална кампания за популяризиране, информация и медии
 • Интерактивни сесии за това как да използвате онлайн платформата,
 • Брошура „Активни в напреднала възраст“,
 • 2 споразумения за сътрудничество, подписани с областните / районните агенции по труда.
 • 4 учебни центъра,
 • 2 изложения за работа (1 панаир, организиран в Констанца и 1 панаир, организиран в Балчик).