ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Centre de formare si perfectionare

 

Работен номер

КВАЛИФИКАЦИЯ / ОБУЧЕНИЕ / ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Местоположение

 

Наименование на доставчика

 

Наименование на курса

 

Контакт

(телефон/факс, имейл, уебсайт, адрес за кореспонденция)

1

Област Добрич

ЦПО към „ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ“

гр. Добрич

 

Курсове:

– услуги за обществено хранене;

– услуги;

– конструкции;

-трудова защита и извънредни ситуации;

– селско стопанство;

– туризъм;

– здраве;

– хигиена и социално подпомагане

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ № 14

Телефон: +359 58 603 243

E-mail: ntsdobrich@abv.bg

Сайт: http://www.ntsdobrich.com/

2

ЦПО към “Просперити” ООД, гр. Добрич

 

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300, ул. „Христо Смирненски“ № 6, адм.ет.2

Телефон: +359 58601227

E-mail: prosperity@cpo.bg

Сайт: http://www.cpo.bg

3

ЦПО към “Частно училище по туризъм” ООД, гр. Добрич

 

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300,

ул. “Отец Паисий” № 20

Телефон: +359 899 969001; +359 898 599735

E-mail: office@chutood.com

Сайт: https://chutood.com

4

ЦПО към “Международен колеж” ООД, гр. Добрич

 

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300,

ул. “България”, № 3

Телефон: +359 58 655620; +359 58 655629

E-mail: klara_dimitrova@mail.bg; mk_ood@mail.bg

Сайт: http://www.mk-edu.eu/

5

ЦПО към “Съдружие-ПУЦ” ООД, гр. Добрич

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300,

ул. “Иван Вазов” № 8

Телефон: +359 878 133011; +359 894 609159

E-mail: nikolinka.mincheva@abv.bg

6

ЦПО към ЕТ “Професионален център по туризъм-Слава-Славка Донева”, гр. Добрич

 

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300,
ж. к. “Добротица”, бл.2 вх.А ап.10
Телефон: +359 896 470 275
E-mail: slavkadoneva@abv.bg
https://spravochnik.framar.bg

 

7

ЦПО към “Нона – център за квалификация и преквалификация” ЕООД, гр. Добрич

 

Седалище и адрес: гр. Добрич 9300,
ул. “Калиакра” № 2, ет. 3, бившата сграда на ТПК “Прогрес”
Телефон: +359 58 605489; +359 889 838589; +359 896 848816; +359 888 565361
E-mail: tb_nona@abv.bg; os_nona@abv.bg
Сайт: http://www.nonabg.org