ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Целева група

200 участника, по 50 от територията на всеки партньор по проекта

Бенефициентите

Местни и регионални власти
Служители
Неправителствени организации в сферата на социално-икономичекия растеж
Населението от четирите общини – партньори по проекта