CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRIN PERFECŢIONARE, VIZIUNE ŞI EDUCAŢIE

Grup țintă

200 de persoane reprezentând 50 de participanţi din fiecare locaţie parteneră în proiect

Beneficiari

Autoritati publice locale/regionale
Angajatori
ONG-uri ce activeaza in domeniul dezvoltarii sociale si economice
Populatia din cele patru locatii partenere in proiect