CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PRIN PERFECŢIONARE, VIZIUNE ŞI EDUCAŢIE

Activitati

  • Informare, publicitate şi promovare;
  • Elaborarea „Strategiei transfrontaliere privind cresterea gradului de integrare pe piata muncii, a populatiei varstnice;
  • Desfăşurarea unui Program de training vocaţional pentru 5 meserii (agent de securitate; baby-sitter; administrator de pensiune; brutar/patiser; instalator sanitar);
  • Desfăşurarea unui Program de perfecţionare în cunoaşterea limbilor străine şi cunoştinte de bază în utilizarea calculatorului;
  • Crearea la nivel local a unor Centre de Training pentru formarea grupului ţintă al proiectului;
  • Definitivarea unor Acorduri de colaborare între partenerii de proiect şi Agenţiile judeţene/districtuale de Ocupare a Forţei de Muncă;
  • Organizarea a doua Târguri de Muncă în Constanţa şi Balchik, pentru angajatori, absolvenţii cursurilor ACTIVE, instituţii publice, şi populaţie în general.