ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ  НА ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Центрове за обучение и усъвършенстване

Работен номер

КВАЛИФИКАЦИЯ / ОБУЧЕНИЕ / ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Местоположение

Наименование на доставчика

Наименование на курса

 

Контакт

(телефон/факс, имейл, уебсайт, адрес за кореспонденция)

1

Окръг Констанца

 

 

Център за професионално формиране и регионално развитие Констанца

 

Курсове:

buy custom papers online style=”font-size: medium;”>услуги за обществено хранене;

услуги;

конструкции;

трудова защита и извънредни ситуации;

селско стопанство;

туризъм;

здраве;

хигиена и социално подпомагане

Телефон: 0241-614090

имейл: office@cfpdr.eu, alina.peteu@cfpdr.eu

https://www.cfpdr.eu

Бул. „Мамая” № 237A

2

Център за професионално формиране

 

 

Телефон: 0241-619719,

факс: 0241-606681

http://www.atp.ro

Бул. „Фердинанд” №7

3

Окръжна агенция по заетостта Констанца

 

 

 

Телефон: 0241-616310,

факс: 0341-425307,

http://www.idru.ro

Констанца, ул. „И. Г. Дука” 46

4

ЦПО към “Международен колеж” ООД, гр. Добрич

 

Телефон: 0241-481531, факс 0241-673840 ajofm@ct.anofm.ro

Ул. „Лакулуй” № 14

5

Центърът за професионално формиране и продължително развитие на Университет Овидиус – Констанца

 

 

Телефон: 0241-511955

Ул. „Йон Вода” № 58

http://cfdpco.univ-ovidius.ro

6

Добруджански бизнес център

 

 

Телефон: 0770792857

Ул. „Щефан чел Маре” №33

https://cursuri-calificare-constanta.ro

7

Асоциация за развитие с цел социално подпомагане и професионално формиране

 

 

Телефон: 0722368648

Бул. „Ал. Лапушняну” №1

(сградата на Културния дом)

http://www.asistentasiformare.ro

8

Европейски търговски контрол

 

С

Телефон: 0241-544780

Бул. „Ал. Лапушняну” №111

http://www.eurotradecontrol.ro

9

Фондация A.P.T. International

[A.P.T. International Foundation]

 

Телефон: 0786.484.230

http://www.fundatiaapt.ro

10

Национално дружество на Червения кръст в Румъния, Констанца

 

Телефон:0341 412 483

Ул. „Константин Братеску” №71, Констанца

11

Младежка асоциация за върхови постижения

 

Телефон: 0723.190.562

Ул. „9 май” №16, Ефорие Суд, окр. Констанца

http://atpeconstanta.info