Opțiuni de diplomă. "Keep it cool"- Opțiuni strategice de reziliență climatică în București

Opțiuni de diplomă

Admiterea în anii precedenți Procedura de înscriere şi acte necesare la admiterea la facultate, nivel licenţă, Înscrierea candidaților se face online.

opțiuni de diplomă

Dacă candidatul are în lista de opțiuni mai multe specializări cu predare într-o limbă străină, el trebuie să opțiuni de diplomă un certificat de competența lingvistică pentru fiecare program.

Nu se acceptă depunerea adeverinţei şi scutirea de taxe după ce a fost finalizată înscrierea la concursul de admitere. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.

opțiuni de diplomă

In cazul în care diploma nu este în limba română, se va depune şi traducerea autorizată a acesteia în limba română. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului din Anexa 3 din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat.

Fișa candidatului — date de concurs — fișa candidatului semnată de către candidat și scanată.

opțiuni de diplomă

Opțiunile enumerate pe fișa candidatului trebuie să coincidă cu opţiunile înscrise în aplicaţia de admitere. În cazul în care vor exista diferenţe între cele 2 documente, rămân valabile opţiunile menţionate în fişa candidatului.

opțiuni de diplomă

NU se acceptă contestații ulterioare cu privire la ordinea opțiunilor pentru specializările facultăţii și a formei de finanţare.

În situația dosarului incomplet, veți fi notificat pe e-mail, iar în aplicația de înscriere veți putea vedea ce documente va lipsesc la dosar!

opțiuni de diplomă

Urmăriţi emailul dvs.! Toate documentele se încarcă o singură data pentru toate opţiunile exprimate de candidat! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, specificarea opțiunilor la care se dorește să se candideze, respectiv achitarea taxelor de procesare și înscriere să fie efectuate până cel târziu la data stabilită prin calendarul prezentului regulament, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.

opțiuni de diplomă

Similarrecenzii