Linie de tendință de extrapolare

Proiectarea valorilor dintr-o serie - Excel

linie de tendință de extrapolare

It is possible to include more than two points, and averaging the slope of the linear interpolant, by regression -like techniques, on the data points chosen to be included. This is similar to linear prediction. Polynomial[ edit ] Lagrange extrapolations of the sequence 1,2,3.

Extrapolating by 4 leads to a polynomial of minimal degree cyan line. A polynomial curve can be created through the entire known data or just near the end two points for linear extrapolation, three points for quadratic extrapolation, etc.

Proiectarea valorilor dintr-o serie

The resulting curve can then be extended beyond the end of the known data. Polynomial extrapolation is typically done by means of Lagrange interpolation or using Newton's method of linie de tendință de extrapolare differences to create a Newton series that fits the data.

Extras din document Extrapolarea constă, în esenţă, în prelungirea în viitor a evoluţiei constatate în trecut. Cu alte cuvinte, viitorului i se atribuie logica şi structura dezvoltării din trecut, pornindu-se de la premisa că în evoluţia fenomenului sau procesului analizat nu vor avea loc transformări esenţiale, care să modifice substanţial această evoluţie. De obicei fenomenele economice prezintă o astfel de inerţie ex. În funcţie de modul de separare a liniei de evoluţie dintre diferitele influenţe, există extrapolarea mecanică care se bazează numai pe tendinţa principală şi extrapolarea euristică care porneşte de la analiza perioadei precedente, introducându-se anumite corecturi în linia evoluţiei sau în legătura dintre variabile, în funcţie de modificarea previzibilă a derulării fenomenului sau în funcţie de opţiuni ale factorilor de decizie.

The resulting polynomial may be used to extrapolate the data. High-order polynomial extrapolation must be used with due care.

linie de tendință de extrapolare

For the example data set and problem in the figure above, anything above order 1 linear extrapolation will possibly yield unusable values; an error estimate of the extrapolated value will grow with the degree of the polynomial extrapolation. This is related to Runge's phenomenon.

Extrapolation

Conic[ edit ] A conic section can be created using five points near the end of the known data. If the conic section created is an ellipse or circlewhen extrapolated it will loop back and rejoin itself.

  1. Imprimați pe bologna forex
  2. Există un număr mare de software specializat în acest domeniu.
  3. Best opțiuni ale site- ului binar
  4. Valoarea pas este adăugată la prima valoare de început, apoi adăugată la fiecare valoare ulterioară.

An extrapolated parabola or hyperbola will not rejoin itself, but may curve back relative to the X-axis. This type of extrapolation could be done with a conic sections template on paper or with a computer.

linie de tendință de extrapolare

French curve[ edit ] French curve extrapolation is a method suitable for any distribution that has a tendency to be exponential, but with accelerating or decelerating factors.

Another study has shown that extrapolation can produce the same quality of forecasting results as more complex forecasting strategies.

linie de tendință de extrapolare

If the method assumes the data are smooth, then a non- smooth function will be poorly extrapolated. In terms of complex time series, some experts have discovered that extrapolation is more accurate when performed through the decomposition of causal forces.

  • Extrapolation - Wikipedia
  • Cum se setează linia de tendință în Excel. Trendline în Excel pe diferite diagrame
  • Diferența dintre extrapolare și interpolare
  • Metoda de extrapolare a calculului online. Utilizarea extrapolării în Microsoft Excel
  • Proiectarea valorilor dintr-o serie - Excel
  • Diferența dintre extrapolare și interpolare by Courtney Taylor Share on Facebook Share on Twitter Extrapolarea și interpolarea sunt folosite pentru estimarea valorilor ipotetice pentru o variabilă bazată pe alte observații.

The classic example is truncated power series representations of sin x and related trigonometric functions. This divergence is a specific property of extrapolation methods and is only circumvented when the functional forms assumed by the extrapolation method inadvertently or intentionally due to additional information accurately represent the nature of the function being extrapolated.

For particular problems, this additional information may be available, but in the general case, it is impossible to satisfy all possible function behaviors with a workably small set of potential behavior.

linie de tendință de extrapolare

In the complex plane[ edit ] In complex analysisa problem of extrapolation may be converted into an interpolation problem by the change of variable z.

Similarrecenzii