Determina venituri suplimentare,

determina venituri suplimentare

Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

care lucrează de la domiciliu prin transcrierea adreselor

În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceştia se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei. Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.

Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

câștiguri online bătrâni mineri

Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăşi de 3 ori deducerea personală de bază determina venituri suplimentare se acordă în limita venitului realizat. În acest caz, venitul net din aceste activităţi nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice şi de bunuri în regim de taxi.

lucrând de la domiciliu cu opțiuni binare

Similarrecenzii