Ce este opțiunea de cumpărare. Pact de opțiune

ce este opțiunea de cumpărare

ce este opțiunea de cumpărare

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

Comentarii 3 pactul de opţiune, este o promisiune unilaterală de vânzare. O promisiune de vânzare este unilaterală atunci când o singură parte contractantă se obligă să vândă un lucru sau să cumperecealaltă parte rezer-vându-şi numai facultatea de a-şi manifesta, ulterior de obicei înăuntrul unui termen consimţământul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare. Promisiunea numai de vânzare sau numai de cumpărare este deci, un contract unilateral deoarece creează obligaţii numai pentru una dintre părţi, respectiv pentru promitent. Noul cod civil a introdus în domeniu o instituţie mai eficientă, respectiv: pactul de opţiune. Potrivit art.

In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare. The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option.

A intervenit o problemă.

Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare. The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation.

Model de pact de opţiune de vânzare [1] [

Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor. The intention was therefore for Duferco to either use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH. Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH.

ce este opțiunea de cumpărare

The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B. Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands. Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos. It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option.

Applications Linguee

Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare. In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised.

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată. NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht. Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of ce este opțiunea de cumpărare [3] to the complex.

ce este opțiunea de cumpărare

Referindu-se la clauză ca la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului. At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option.

Model de pact de opţiune (de vânzare)

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare.

It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht.

 • Model de pact de opţiune (de vânzare) | Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte
 • Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista
 • Проговорил Макс.
 • Очевидно, он в какой-то степени понимал, что происходит, поскольку по его липу потекли слезы.
 • А зачем все это им, дядя Ричард.
 • И все ее отрезки столь же удалены друг от друга, как и твои физические странствия.

Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value.

 1. Октопауки оставили свой дар в уголке и отправились к центру комнаты.
 2. Opțiunea binală islam
 3. Oportunități de câștig la distanță

În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office. Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu.

 • Optiuni - investitori si mod de functionare - Tradeville
 • Pact de opțiune | Dictionar juridic (dex)
 • Tradeville » Educaţie » Tradepedia » Optiuni - investitori si mod de functionare Optiuni - investitori si mod de functionare Optiunile sunt folosite de diverse categorii de jucatori, in diverse scopuri.
 • Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare?
 • И хотя военные действия они начнут только в случае явной угрозы жизни их колонии, глубокие познания октопауков в биологии делают исход войны предрешенным.
 • purchase option - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee
 • И не успела Николь даже рта открыть, как он сошел на несколько метров с тропы и, припав лицом к одному из огромных цветков, глубоко вдохнул.

În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Ce este opțiunea de cumpărare sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Comentarii despre Pact de opțiune

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Similarrecenzii